Dịch vụ

 • Thiết kế web Chồi Xanh

  Thiết kế web Chồi Xanh

  6/30/2014 1:44:24 PM
  Thiết kế theo yêu cầu

  Cung ứng một giải pháp kinh doanh trực tuyến cho công ty khách hàng. Thiết kế web chuyên nghiệp, đầy đủ các chức năng và đặc biệt là cung cấp các giải pháp hỗ trợ khách hàng kinh doanh trực tuyến - Tất cả các yếu tố trên cấu thành 1 hệ thống hoàn chỉnh.

  ...xem chi tiết

 • Thư ngỏ thiết kế web

  Thư ngỏ thiết kế web

  6/30/2014 1:44:23 PM
  Chúng tôi có thể mang đến cho quý vị những gì? Chỉ 1 điều duy nhất trong quy trình bán hàng: Đưa thông tin đến cho khách hàng của Quý vị qua internet, cụ thể là 1 website giới thiệu doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ và bán hàng chuyên nghiệp

  ...xem chi tiết